LIÊN HỆ:

MAD Society Hanoi

GIỜ MỞ CỬA:

  • Buổi tối: 17:00 – đóng cửa (gọi món muộn nhất lúc 22:30)
  • Mở cửa 7 ngày trong tuần

ĐẶT BÀN